Hållbarhet

Vi värnar om miljön 💚

Vi på Sportkost värnar om miljön och människorna runt oss! Vi tror inte att någon kan göra allt utan alla kan göra något och gemensamt med våra kunder vill vi göra skillnad!

Hållbarhet och miljö är väldigt viktigt för oss och något vi aktivt jobbar med.
Vi arbetar med frågan inom flera områden och tar hänsyn till det i alla våra processer.


Vi frågar oss ständigt vad vi kan göra ytterligare för att bli bättre. Har du några tankar och idéer om hur vi kan utvecklas i detta arbete är vi väldigt tacksamma om du vill dela de tankarna med oss! info@sportkost.se