Logistik

Lager
På vårt lager nyttjar vi ett system som räknar ut vikt och volym på beställning för att komma med förslag på bäst anpassat emballage. Detta för att skicka mindre luft, så lite utfyllnadsmaterial som möjligt och för att kunna få plats med så många kartonger per leverans.

Emballage & förbrukningsvaror
I första hand väljer vi emballage och förbrukningsvaror från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter. Vi jobbar idag med Ahnviks Papper AB som är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1999 och jobbar med en rad olika miljömärkningar på deras produkter. Mer information om deras miljöarbete hittas inne på: https://www.ahnviks.se/miljo/

Transporter
Vår samarbetspartner gällande transporter är Post Nord som arbetar målmedvetet för att minska deras egen, deras leverantörers och därmed även deras kunders miljöbelastning. Post Nords ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030. https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet

Retursedel
Vi har gjort ett val att inte skicka med retursedeln i alla våra paket, utan skickar retursedel till de kunder som önskar returnera varor till oss. Detta gör att vi inte skriver ut papper som inte kommer till användning.