Människor

Arbetsmiljö
Socialt ansvar är något vi på Sportkost värderar högt. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationen med samarbetspartner/leverantörer som har samsyn i frågor gällande etik och moral.
Detta för att kunna säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden och vidare utveckling i dessa frågor.

Vårt sociala ansvar
Vi på Sportkost har som mål att inspirera och uppmuntra till en sund livsstil genom träning, rörelse samt kost. För oss är de viktigt att kosttillskott inte ersätter måltider utan vi ser kosttillskott som ett bra komplement till ett sunt och varierad matintag. Träning/rörelse skall vara glädjefyllt samt anpassat efter individens egna förutsättningar och mål.

Vårt engagemang
För att leva ett så hållbart och friskt liv som möjligt tror vi på Sportkost att träning, rörelse och motion är en viktig del att få med i sin vardag. Därför arbetar vi på koncernnivå med att stötta olika idrottsorganisationer, och aktiviteter främst för unga så man får med en sund livsstil tidigt i livet.

Vi försöker genom vårt Sportkost team utmana, motivera och engagera våra följare/kunder till en mer hållbar vardag och hoppas genom dessa aktiviteter att vi sprider träningsglädje. Att röra på sig och träna känner vi ska vara något som alla på ett eller annat sätt ska ha möjlighet till att göra.