Vårt Sortiment

Kvalité
För oss på Sportkost är kvalité viktigt i allt vi gör men framför allt i de produkter vi erbjuder. Hela vårt sortiment är noga utvalt med tanke på kvalité och ur ett hållbart perspektiv.

Trygghet
Vi följer alla riktlinjer som finns från Livsmedelsverket när det gäller innehåll, men även kring hanteringen av våra produkter. Vi ställer krav på att våra leverantörer följer och arbetar med liknande hållbarhetsvärderingar som vi själva gör. Vid tillverkning av våra egna varumärken kontrolleras varorna genom hela produktionen


Egna varumärke
Sportkost egna varumärken är framtaget ihop med en partner som har liknande hållbarhetsvärderingar som vi. Det görs alltid egenkontroller på varje batch där vi kontrollerar både smak och utseende.