Miljö

No Waste
– Hjälp oss minska svinnet! Ibland förekommer de produkter med kort ”bäst före datum” och istället för att slänga dessa produkter har vi samlat dem under en sida/kategori, No Waste, och erbjuder våra kunder att köpa dem till ett förmånlig pris. Detta så vi gemensamt kan hjälpas åt att minska matsvinnet.

Källsortering och återvinning
Vi på Sportkost säkerställer att avfall från vårt lager och kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning. Vi källsorterar och återvinner wellpapp, plast, metall med mera på både lager och kontor.

Digitala möten
I Sportkost arbetssätt ingår att vi i första hand håller möten via telefon eller videosamtal före fysiska möten.

Server
Vi arbetar med Microsoft Azure vilket är en molnbaseradat och är klimatsmart. De är 98%kol-effektivt än ett traditiinellt datacenter.

Miljömärkt el
All den el vi köper in till vårt kontor och lager i Strömstad drivs av förnybara energikällor i form av vind & vattenkraft. Denna el är certifierad och får kallas grön el.