Yoga för ökat välmående

Det finns så många hälsofördelar med Yoga. Yoga kan vara en väldigt effektiv träningsform men det kan likasåväl vara ett sätt att skapa lugn och harmoni inom sig.

Den särskilda andningstekniken som man använder sig av under Yogan hjälper till att dämpa stress då man tillämpar djupandning. Många kan tro att Yoga handlar om komplicerade rörelser men det finns många inriktningar som kombinerar meditation och kroppsövningar på olika sätt men med samma grundliga andningsteknik. Det handlar om långa djupa andetag i ett lugnt tempo.


Vilka fler fördelar finns det med att träna Yoga då? Jo bland annat så gör man mer hälsosamma val när man utövar Yoga. Genom att lära känna sig själv i yogan så blir det också lättare att urskilja ett sug eller riktig hunger och känsloäter därmed inte lika mycket.


Utövar du yoga blir du mer medveten och blir bättre på att känna igen stress och vet hur du ska tillämpa andningen från ytlig andning till djup andning. Du får också en bättre sömn genom yogan då yogan kan vara ansträngande för kroppen och avslutas sen med meditation, de främjar kroppens egenskaper att komma ner i varv och nå djupsömn snabbare och under en längre period av natten.


Med Yogans hjälp att kunna kontrollera din andning och olika sinnestillstånd kommer du också att känna dig mer självsäker och känna tacksamhet för att du lärt dig att bemästra detta och det i slutändan resulterar i att du utstrålar självsäkerhet.