Ångerrätt, retur & byten

Ångerrätt, reur & byten
Som kund hos oss har ni rätt att ångra ert köp inom 30 dagar från den dag ni tog emot varan.
Produkten måste returneras i produktens orginalförpackning och måste vara i väsentligen obrukat/oförändrat skick, för att kunna returneras.
Ångerrätten gäller dock inte då försegling/plombering brutits.
Kläder får självklart provas. Underkläder samt intimprodukter bytes ej av hygieniska själ.


För att skicka tillbaka vara/varor till oss gör så här:
- Vi har valt ur miljöaspekt att inte skicka med retursedel i kartongen. Kontakta vår kundtjänst, kundtjanst@sportkost.se, så mailar vi retursedeln till er.
-Packa ner era varor, använd gärna samma låda (annars liknande) som vi skickat era varor i.
-Skriv ut och fäst retursedeln på paketet och lämna in de hos ert närmaste postombud.
-Klart!

-Då vi mottagit och hanterat er vara/varor korrigerar vi er Klarna betalning.

Avbeställning och ändring av order
Ni har möjlighet att kostnadsfritt ändra eller avbeställa er order fram till dess att paketet packats hos Sportkost.
Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.
Ändring och avbeställning kan göras vid kontakt med Sportkosts kundtjänst, kundtjanst@sportkost.se.


Outlöst försändelse
Liggetid på serviceställe förändras fr.o.m 2021-01-01 från 14 dagar till 7 dagar inom Sverige.
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Sportkost debiteras en avgift om f.n. 149 kr inklusive moms för att täcka Sportkosts omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).


Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras till oss så snart som möjligt.
Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att ni som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet.
Som kund har ni ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra er om att de är felfria.
Sportkost åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden.

Vill ni göra en reklamation kontaktar ni Sportkosts kundtjänst på kundtjanst@sportkost.se och anger skäl, varpå vi skapar upp ett reklamationsärende.

Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av Post Nords godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp).
Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras er som kund.
Sportkost kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, därför är det viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt.

Vi ersätter dig hela beloppet du betalat, inklusive returfrakt, vid godkänd reklamation. Om varan efter test bedöms felfri returneras försändelsen på begäran.